Berekraft og likevekt

Etter nokre dagar i Valle i Setesdal er eg tilbake i Posebyen att. Heime på garden låg det djup snø på jordene, mens her nede langs kysten er det barmark og vår i lufta. Det er kontrastfylt, men eg trivst godt båe plassar. I heile januar nytta eg alt eg hadde av fritid til å […]

Bærekraftig forvandling # 9

No har me flytta inn i leilegheiten. Alt er rektig nok ikkje heilt ferdig, men det som står att er ting me kan løyse mens me bur der. Når ein flyttar inn i ei leilegheit er det mykja som skal på plass av møblar og utstyr, og ein oppdagar fort kva ein manglar. På kjøkkenet […]

Bærekraftig forvandling # 8

Betalt samarbeid I «Bærekraftig forvandling på 4 uker» har me satt som mål å gjennomføre oppussing og innreiing av ein gamal leilegheit på mest mogleg berekraftig vis. Det er mange som spør meg kva det eigentleg betyr og korleis det skil seg frå «vanleg» oppussing og innreiing. Det skal forsøke å gje eit svar på. […]

Bærekraftig forvandling # 7

Dei siste vekene har gått så fort at eg går i surr i dagane. Det har vore intense veker og til tider har eg følt på eit høgt stressnivå. No nærmar det seg innflytting, men det vert full fres med oppussing i endå nokre dagar. Dei store jobbane går mot slutten, men det er mange […]

Bærekraftig forvandling # 6

Det er berre ei veke til leilegheita skal vere ferdig. Heilt frå me starta prosjektet for tre veker sida har det vore god framdrift. Me har med oss pliktoppfyllande og dyktige handverkarar som har levert til tida. Men det er enno mykje arbeid att. Bada er ferdig flislagt og murar Christopher har gjort ein fantastisk […]

Bærekraftig forvandling # 5

Betalt samarbeid med kommersielle aktører Sjølv om det er mykje arbeid som står att, begynner eg å få eit inntrykk av korleis leilegheita vert når ho er ferdig. I gongen har snekkarane Helgi og Frank frå Launes Entreprenør bygd bod under trappa. Veggane er kledd med termobehandla ospepanel frå Løkkan Tre, og resultatet vart om […]

Bærekraftig forvandling # 4

Betalt samarbeid med kommersielle aktører Oppussinga av leilegheita går stadig framover og me har kontroll på val farger, fliser, panel og måltilpassa inventar. Men likevel er det mykje som gjenstår. Det er ei stor leilegheit som skal møblerast, og det eg har frå før av møbler og lamper er ikkje nok. Målet er at både […]

Bærekraftig forvandling # 3

Betalt samarbeid med kommersielle aktører Det går unna i Posebyen! Snekkarane frå Launes er alt ferdig med å gipse att trapperekkverket. Det er godt å sjå at arbeidet går fort og at resultatet er topp. Men interiørdesignar Belinda sitt redesign av den gamle trappa er ikkje heilt sluttført. Gipsveggane må sparklast og målast fyrst Å […]

Bærekraftig forvandling # 2

Me går mot slutten av den første veka av arbeidet med å fornye den gamle leilegheita i Posebyen i Kristiansand. Snekker, røyrleggar og murar er godt i gong. Gangen og trappa byrjar å ta form, og bada er klare til å byrje å legge flis. Det går unna og det er deilig å sjå, for alt skal være ferdig seinast 27. januar. Då skal me flytte inn i leilegheita.

Bærekraftig forvandling # 1

Betalt samarbeid med kommersielle aktører Eg har både grua og gleda meg til dette. Grua meg fordi eg veit det er mykje jobb og frustrasjon når ein pussar opp i gamle hus, og gleda meg fordi eg har ein draum om korleis det skal verte når det er ferdig. Saman med interiørdesignar Belinda frå Alma […]