Foredrag og matkurs

Dei siste åra har eg halde mange foredrag og matkurs for ulike forsamlingar i ulike samanhengar. Det tykkjer eg er gama, og eg deltek gjerne dersom du ynskjer ein engasjert foredragshaldar eller matkursleiar til ditt arrangement.
Foredrag

Eg har fem foredrag som har fått svært gode tilbakemeldingar. Alle foredraga vert halde i ein kombinasjon av tale, bilde og film:

  • I mitt kulinariske skattkammer – om mattradisjonane eg har vakse opp med.
  • Naturen er gåvmild – om jakt og sanking frå naturen.
  • Naturleg – om berekraft og det gamle matstellet, og kvifor det er meir aktuelt en nokon gong.
  • Søte freistingar frå gløymeboka – om kvifor eit måltid skal avsluttast med noko søtt og om alle dei gode, gamle dessertane ein hugsar frå barndommen.
  • Gå din eigen veg – om å lykkast med å bygge ei merkevare.
Matkurs

I løpet av dei siste åra har eg halde matkurs for fleire hundre personar. Matkursa vert gjennomført på garden min i Valle eller i andre egna lokale. Eg har fem matkurs:   

  • Lefse – lær å bake lefser på tradisjonelt Setesdals-vis.
  • Brau – lær å bake brau (flatbrød) på tradisjonelt Setesdals-vis.
  • Tradisjonsmat frå Setesdal – lær å lage tradisjonelle matrettar frå Setesdal.
  • Vilt – lær å lage dei beste viltrettane.
  • Kvardagsmat – lær å lage enkle rettar som gjer kvardagen til ein fest.
 

Alle foredrag og matkursa kan tilpassast til ditt arrangement, men eg lagar og nye foredrag og matkurs på bestilling. Send inn kontaktskjema for nærare informasjon og booking.