Kontakt

Heimesida mi driftast i samarbeid med kommunikasjonsbyrået fiid kreativ. Dersom du har redaksjonelle førespurnadar, tips eller spørsmål så kan dei vendast til fiid kreativ eller redaksjonen.

fiid kreativ AS
Vestre Strandgate 26
4611 Kristiansand

snakke@fiid.no
+47 976 65 179

Redaksjonen:
Margit Dale: post@margitdale.no
Frode Verpe: frode@fiid.no
Håvar Rysstad: hr@fiid.no